Menu Zavřeno

Programování Java

Online učebnice ENG

https://www.w3schools.com/java/default.asp

Učebnice CZ

https://www.dropbox.com/s/s0p3c4ex2ns3x84/SKM_C30820011015560.pdf?dl=0

Rozhodovací element if

Zkoumáme vlastnosti čísel.

int cislo=-24;

if (???){
      System.out.println("Číslo je liché.");
    }else{
      System.out.println("Číslo je sudé.");
    }

    if (???){
      System.out.println("Číslo je kladné.");
    }else if(???){
      System.out.println("Číslo není kladné ani záporné. Je nulové.");
    } else {
      System.out.println("Číslo je záporné.");
    }

    
    System.out.println("Číslo je " + Integer.toString(cislo).length() + "-místné.");
    System.out.println("Číslo je " + Integer.toString(Math.abs(cislo)).length() + "-místné.");

Pracujeme s textem a hledáme v něm.

String longText ="Jde o jeden z nejpoužívanějších programovacích jazyků na světě. Podle TIOBE indexu je Java nejpopulárnější programovací jazyk.[2] Díky své přenositelnosti je používán pro programy, které mají pracovat na různých systémech počínaje čipovými kartami (platforma JavaCard), přes mobilní telefony a různá zabudovaná zařízení (platforma Java ME), aplikace pro desktopové počítače (platforma Java SE) až po rozsáhlé distribuované systémy pracující na řadě spolupracujících počítačů rozprostřené po celém světě (platforma Java EE). Tyto technologie se jako celek nazývají platforma Java. Dne 8. května 2007 Sun uvolnil zdrojové kódy Javy (cca 2,5 miliónů řádků kódu) a Java bude dále vyvíjena jako open source.";
    String find ="Java";
    System.out.println(longText);
    if (???){
      System.out.print("Ano, dlouhý text obsahuje slovo" + find + " na ");
      System.out.println(longText.indexOf(find)+1 + ". pozici");
    }else{
      System.out.println("Ne, dlouhý text neobsahuje slovo " + find);
    }

Zkoumáme vlastnosti zlomků.

 public static int gcd (int int1, int int2){
    //Lets take two numbers 55 and 121 and find their GCD
    int gcd = 1;

    /* loop is running from 1 to the smallest of both numbers
     * In this example the loop will run from 1 to 55 because 55
     * is the smaller number. All the numbers from 1 to 55 will be
     * checked. A number that perfectly divides both numbers would
     * be stored in variable "gcd". By doing this, at the end, the
     * variable gcd will have the largest number that divides both
     * numbers without remainder.
     */
    for(int i = 1; i <= int1 && i <= int2; i++)
    {
      if(int1%i==0 && int2%i==0)
        gcd = i;
    }
    return gcd;
  }
  public static void main(String[] args) {
    int citatel=345;
    int jmenovatel=0;

    //Jak víme, ve zlomcích je čitatel nahoře zlomkové čáry a jmenovatel dle. Jmenovatel pak nemůže být nikdy nulový.
    if (???){
      System.out.println("Zlomek je neurčitý výraz. Ve jmenovateli nesmí být 0.");
    }

    //U zlomku dále zavádíme pojem základní tvar. Zlomek je v základním tvaru, když již nelze dále krátit.
    int gcd = gcd(citatel,jmenovatel);//zkratka gcd je užíváná pro NEJVĚTŠÍ SPOLEČNÝ DĚLITEL
    if(???){
      System.out.println("Zlomek "+ citatel +"/" + jmenovatel + " je v základním tvaru");
    }else{
      int novyCitatel = citatel/gcd;
      int novyJmenovate = jmenovatel/gcd;
      System.out.println("Zlomek "+ citatel +"/" + jmenovatel + " NENÍ v základním tvaru. ");
      System.out.println("Dá se krátit číslem " + gcd);
      System.out.println("A zlomek "+ novyCitatel +"/" + novyJmenovate + " už JE v základním tvaru.");
    }

  }

Proměnné

Vytvoř si projekt v Intelij IDEA. Nakopíruj si tento kód dovnitř bloku main. Postupuj podle komentářů, které začínají znaky //.

Pokud nevíš, mrkni na tento postup: https://youtu.be/bNzB8auYHpk

int mujVek = 33;
    int favoriteInt = 3;
    String favoriteLadysName = "Veronika";
    String favoriteMenName = "Ondřej";

    //Úkol 1.: Vypiš své oblíbené číslo na obrazovku 
    System.out.println("Moje oblíbené číslo je " + favoriteInt);
    //svůj věk: "Můj věk je 33 let."

    //Úkol 2.: Vypiš kolikrát se vleze tvé oblíbeného číslo do tvého věku:
    System.out.print("Vleze se tam: " + mujVek/favoriteInt);
    //a kolik je zbytek po tomto dělení (zbytek po dělení je % například 5%2=1):

    //Úkol 3.: Vypiš svá oblíbená jména nastavená v proměnných nahoře. Věta bude bude znít např.: "Moje oblíbená jména jsou Veronika a Ondřej."

    //Úkol 4.: Přejmenuj proměnnou mujVek na myAge pomocí nástroje Refactor (pravé tlačítko myši)

Úvod